Người sáng lập

Với mong muốn tạo nên biểu tượng niềm tin về ngành thực phẩm, PMC được thành lập bởi anh Phan Phước Bảo là nơi hội tụ những con người có khát vọng mãnh liệt hoàn thiện bản thân và sống có ý nghĩa tốt đẹp. Góp phần tạo nên cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc cho tất cả thành viên PMC và cộng đồng xung quanh PMC.