TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản qua Ngân hàng, chúng tôi sẽ vận chuyển hàng hoá sau khi nhận được chuyển khoản.

- TÀI KHOẢN GIÁM ĐỐC PMC

Tên tài khoản: PHAN PHƯỚC BẢO

Số tài khoản: 050083018779

Ngân hàng: Sacombank - Chi nhánh Khánh Hoà.

- TÀI KHOẢN CÔNG TY PMC

Tên tài khoản: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại PMC

Số tài khoản: 050102742688

Ngân hàng: Sacombank - Chi nhánh Khánh Hoà.